Home

Wet en recht zet zich in om duidelijkheid te verschaffen over wat wel en wat niet.
Op de pagina zaken gaan wij in op actuele of op openbaar vindbare zaken.
Had de uitkomst zo geweest als de wet zuiver was toegepast?
Is de straf die opgelegd is wel de juiste volgens de wet?
Bent u eigenlijk wel schuldig te verklaren zonder de benodigde bewijsvoering?

Veel van deze aspecten zullen wij behandelen.

Waarom doen wij dit?
Omdat de burger over het algemeen onwetend is over wat de wet zegt maar ook wat hun recht is.
Ook lopen er vele openbare zaken niet zoals deze dienen te gaan.
Zo zijn er uitspraken in de media te vinden waarvan wij denken dat dit anders had gemoeten.

In vele gevallen word de Nederlandse taal in diskrediet gebracht middels zeer kromme redeneringen,
Omdat rechters en advocaten er van uit gaan dat als men één woord uit het wetsartikel pakt en deze anders interpreteren, het voor desbetreffende persoon beter of juist minder uitkomt.
Echter is communicatie en de Nederlandse taal volgens de “normale” logica er voor om te laten zien dat de wet zo is geschreven dat het niet anders te interpreteren is dan zoals het is geschreven. daarom gebruiken wij zinsopbouw om dingen duidelijk te maken zo ook het recht.

Ook schrijven wij voorbeelden van wat te doen bij bepaalde zaken.
Wij zullen hiervoor zogenaamde protocollen schrijven.
Zo bent u precies op de hoogte of u wel of niet strafbaar bent en/of iets wel of niet mag.
Ook in het geval dat u wel strafbaar bent: wat zijn uw rechten en wat zijn uw plichten volgens de wet en hoe gaat u hier mee om.
Zo ook welke stappen moet u zetten om verder te komen en welke straf krijgt u volgens de wet bij dit strafbare feit.

Mag die naam wel?! Of is het inbreuk op een handelsnaam?

Mag die naam wel?! Of is het inbreuk op een handelsnaam? Allereerst willen wij melden dat namen/datums etc. in dit verhaal zijn veranderd vanwege privacy van het bedrijf in kwestie. Een hobbyist maakt op 05-05-2014 een website. Deze heet koekenei.VB (Voorbeeld) en maakt voor zijn site een mooie banner. Op deze banner staat: Koek & …

Read more

Welkom

Op deze website zullen wij u zoals beschreven op de home pagina, op de hoogte brengen van zaken zoals ze zijn gegaan en hoe ze eigenlijk hadden moeten verlopen volgens de wet. Zo ook actuele zaken zoals ze zouden moeten verlopen volgens hoe de wet is geschreven.

Read more